Wist je dat…?

Op deze pagina vind je leuke, handige en informatieve “weetjes”.

Hondenbeten aan de kaak gesteld – raad voor dierenaangelegenheden

Vraag: Is een onderscheid mogelijk waarbij honden met een hoog bijtrisico worden onderscheiden van andere honden, en hoe zou dat onderscheid gemaakt kunnen worden tussen alle voorkomende hondenrassen en kruisingen? Kunnen voor zulke hoog-risico honden afzonderlijke houderijvoorschriften worden opgesteld en welke zouden dan moeten zijn?

Aanleiding: Niet zo heel lang geleden, in 2013, publiceerde de Raad een zienswijze over ‘onaanvaardbaar gedrag van honden en hun houders.’ Toch vroeg de staatssecretaris van Economisch Zaken opnieuw om advies. ‘Dat houdt vooral verband met het feit dat veel mensen een toename zien in het aantal incidenten met ernstige hondenbeten,’ legt Han Swinkels uit. Hij is voorzitter van het forum dat deze zienswijze voorbereidde. ‘Hoewel die toename niet echt in harde cijfers kan worden teruggevonden, wordt hij wel zo ervaren, en datzelfde geldt voor de maatschappelijke zorgen over dit onderwerp. Die zien we ook toenemen.’

Overwegingen: ‘We zijn bij het opstellen van deze zienswijze in de lijn gebleven van ons vorige advies omdat dat zijn geldigheid niet heeft verloren,’ zegt Swinkels. ‘Dus hebben we gezocht naar mogelijkheden om op dat advies voort te bouwen, om toch te kunnen beantwoorden aan het grotere gevoel van urgentie in de samenleving. Daarbij ging het erom hoe je hoog-risico honden kan onderscheiden, en om houderijvoorschriften waarmee je die risico’s zou kunnen beperken.’ Je moet oppassen om bepaalde rassen te stigmatiseren, legt de forumvoorzitter uit, want het is niet zo dat het ene ras wel bijt en het andere niet. Bij elk bijtincident spelen drie partijen een rol: de houder, de hond en de omgeving. ‘Elk ras kàn betrokken zijn bij een bijtincident.
Wil je het hele advies lezen? klik dan

 

Stop je hond niet in de ovenhond in de oven.

Warm weer is gevaarlijk voor honden. Ze kunnen niet zweten zoals wij en hebben ook nog eens een vacht die isolerend werkt. Honden hijgen om verkoeling te regelen en verliezen warmte via hun tong en in mindere mate via de voetzolen.

Wanneer de lichaamstemperatuur van een hond 42°C bereikt, wordt het bloed stroperig en kan het niet goed meer worden rondgepompt met de dood tot gevolg.

Is het buiten warmer dan vijftien graden? Laat de hond dan niet in de auto achter! Bedenk dat een in de schaduw geplaatste auto door verandering van de stand in de zon kan komen te staan. Een afschuwelijke dood!!  Lees meer…

Hondenpoep is gevaarlijk voor koeien!                                    niet poepen

In hondenpoep kan de Neospora Caninim parasit zitten.
Deze Neospora parasit is de belangrijkste oorzaak voor abortussen bij koeien. Er zijn maar weinig mensen die weten dat het uitlaten van je hond in een weiland, heel gevaarlijk is voor koeien.
Lees meer

Gevaren van inenten

De argumenten voor vaccineren zijn eenvoudig: zij beschermen onze honden tegen infectieziekten.

Zonder inenting, zo stellen de voorstanders, zouden ziekten als hondsdolheid, hondeziekte, parvo e.d. epidemische vormen aannemen.

Niemand wil dat zijn of haar hond dood gaat aan het parvovirus of hondenziekten, maar we willen ook niet dat zij overlijden aan leukemie of falende organen op jonge leeftijd of dat zij hun halve leven kreupel zijn.
Dat is echter wel wat vaccinaties kunnen veroorzaken….
Lees meer